DuPont Virkon Pulv S 200g

19,30

Opis

DuPont Virkon Pulv S

Virkon Pulv SDezynfektant – preparat dezynfekcyjny o szerokim spektrum działania wirusobójczego i bakteriobójczego.Dowiedziona aktywność biobójcza.Przeznaczenie:Virkon S to preparat dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym.Przeznaczony jest do dezynfekcji w higienie weterynaryjnej: powierzchni, urządzeń i wyposażenia, środków transportu oraz do dezynfekcji za pomocą zamgławiania. Skuteczny jest na powierzchniach porowatych, w niskich temperaturach oraz w warunkach brudnych. Do profesjonalnego i powszechnego użytku.Substancja czynna: bis nadtlenomonosiarczan pentapotasu (bis mononadsiarczan [VI] potasu 497 g/kg)Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 3834/09Postać produktu: proszek rozpuszczalny w wodzie.Przygotowanie roztworu i instrukcja użytkowania:1. Napełnić zbiornik wymaganą ilością wody (patrz: tabela)2. Dodać odpowiednią ilość proszku Virkon S3. Mieszać roztwór od czasu do czasu, aż będzie klarowny (około 15 minut)4. Stosować preparat zgodnie z tabelą poniżej.Tabela stężeń preparatu Virkon do dezynfekcji powierzchni:Dezynfekcja powierzchni Ilość wody Ilość proszku Virkon S niezbedna dootrzymania 1% roztworu (10 g/l)50 m2 15 L 150100 m2 30 L 300500 m2 150 L 1,51000 m2 300 L 32500 m2 750 L 7,5 kg

Tabela dotycząca zastosowania i sposobu użyciaZastosowanie StężenieSposób użyciaCzęstotliwośćRutynowa dezynfekcja wszystkichpowierzchni i wyposażenia 1% (10 g/L) Stosując urządzenie ciśnieniowe lub inneurządzenie spryskujące, nanieść roztwórpreparatu Virkon S w ilości 300 ml/m2 na powierzchnię, a także na wyposażenie, ażdo całkowitego zamoczenia wyposażenia. Po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego:na powierzchnie i wyposażenie w pomieszczeniach dla zwierząt.Rutynowo (codziennie lub jako element systemu kontroli infekcji): kluczowe powierzchnie na zewnątrz pomieszczeń dla zwierząt, np. korytarze.Dezynfekcja obuwia i kół pojazdów 1% (10 g/L) Wlać roztwór do odpowiedniego pojemnika.Wymienić, gdy jest zanieczyszczony lubpo upływie 4-5 dni od przygotowania. Ciągle. Przy każdym wjeździe i wejściuna fermę produkcyjną i przy wejściu dobudynków.Zamgławianie / dezynfekcjaza pomocą spryskiwania 1% (10 g/L) Stosować urządzenie ciśnieniowe lubspryskiwacz plecakowy. Dozować 1 Lroztworu na 10 m2 powierzchni podłogi. W czasie ustalania procedury dla pomieszczenia, przed wprowadzeniem żywego inwentarza.Rutynowo (codziennie lub element systemu kontroli infekcji): kluczowe strefy dostępu, np. wewnętrzne korytarze.Zamgławianie na zimno1% (10 g/L) Przy użyciu zamgławiacza mechanicznegodozować 1 L roztworu preparatu Virkon Sna 10 m2 powierzchni podłogi. W czasie ustalania procedury dla pomieszczenia, przed wprowadzeniem żywego inwentarza.Rutynowo (codziennie lub element systemu kontroli infekcji): kluczowe strefy dostępu, np. wewnętrzne korytarze.Powierzchnia powinna być spryskana preparatem i pozostawiona do wyschnięcia. W tym czasie efekt biobójczy zostanie uzyskany. W przypadku, gdy wymagane jest płukanie powierzchni wodą, pozostawić na 30 minut. Po zakończeniu procesu dezynfekcji, dobra praktyka zabezpieczenia biologicznego nakazuje, aby wszystkie drzwi pozostały zamknięte, a maty do dezynfekcji obuwia umieszczone przy każdym wejściu. Ponowne wejście do pomieszczenia jest możliwe dopiero po wyschnięciu dezynfekowanego pomieszczenia. Zaleca się odczekanie 30 minut po zamgławianiu , przed wejściem personelu bez środków ochrony osobistej.Dodatkowe oznakowanie:Środek drażniący, zawiera peroksodisiarczan dipotasu. Może wywoływać reakcje alergiczne.Środki ostrożności:Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu. Zawsze zamykać opakowanie po użyciu. Umyć pojemnik i usunąć w bezpieczny sposób. Nie usuwać proszku ani rozcieńczonego preparatu do, ani w pobliżu cieków wodnych. Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi, z wyjątkiem tych rekomendowanych przed producenta. Opłukać wodą urządzenia dozujące i rozprowadzające. Używać produktów biobójczych w bezpieczny sposób. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

DUPONT

sucha szczotka, , rajstopy dla kobiet w ciazy, scinacz do zrogowacen, luksusowe kosmetyki do makijażu, tesa rzepy, valentino yellow dream, hugo red, , , dla kotów

yyyyy