Volumatic aparat do inhalacji

47,00

Opis

Volumatic, komora inhalacyja, 1 sztukaDziałanieWyrób medyczny Volumaticpomaga w dotarciu leku do płuc, gdzie jest on potrzebny, a nie osadza się na tylnej ścianie gardła, co powoduje zmniejszoną efektywność leku lub może powodować podrażnienie.ułatwia użycie inhalatora, ponieważ nie ma potrzeby jednoczesnego naciskania dozownika inhalatora i wdechu.Wskazania:Wyrób medyczny Volumatic jest komorą inhalacyjną, która jest stosowana w celu ułatwienia efektywnego podania leku w postaci aerozolu wziewnego.Stosowanie:1.Połączyć obie części komory inhalacyjnej VOLUMATIC. Należydopasować nacięcia na jednej połowie z pasującymi do nichwypustkami na drugiej (na zdjęciu oznaczone małymi strzałkami), anastępnie pewnie docisnąć obie połówki do siebie.2. Zdjąć z inhalatora osłonę ustnika i sprawdzić wewnątrz i na zewnątrz, abyupewnić się, że ustnik jest czysty i wolny od ciał obcych. Jeśli inhalator jestnowy lub nie był używany przez tydzień lub dłużej, należy skierować ustnikod siebie i uwolnić jedną lub dwie dawki w powietrze.3. Wstrząsnąć inhalatorem 4 lub 5 razy, aby zapewnić, że wszelkie ciała obcezostały usunięte i aby zawartość inhalatora została równomiernie wymieszanaprzed użyciem.4. Włożyć inhalator w końcówkę komory inhalacyjnej VOLUMATIC poprzeciwnej stronie niż ustnik. Sprawdzić ustnik komory inhalacyjnejVOLUMATIC wewnątrz i na zewnątrz, aby upewnić się, że jest onczysty

Volumatic

, , , duck black, super skarpetki, vege burger, makeup revolution conceal&define, , blw dieta

yyyyy