Paracetamol Accord 500mg 24 tabl

5,29

Opis

Accord Healthcare Ltd.Al. Krakowska, 110/114WarszawaŁagodzenie bólu i obniżanie gorączki u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 6 roku życia.Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.Lek stosować zgodnie z instrukcjami zawartymi w ulotce lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Dzieci w wieku od 6 do 9 lat (o masie ciała 22-30kg): połowa tabletki, maksymalnie 4 do 6 razy w ciągu 24 godzin.Dzieci w wieku od 9 do 12 lat (o masie ciała 30-40kg): jedna tabletka, maksymalnie 3 do 4 razy w ciągu 24 godzin.Dzieci w wieku 12 do 15 lat (o masie ciała 40-55kg): jedna tabletka, maksymalnie 4-6 razy w ciągu 24 godzin.Dorośli i młodzież powyżej 15 lat:1 lub 2 tabletki, jeśli jest to konieczne, można powtarzać co 4 do 6 godzin, aż do 6 tabletek w ciągu 24 godzin.Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.Stosowanie Furazolidonu oraz Paracetamolu jednocześnie może powodować szybszy rozpad krwinek czerwonych prowadzący do anemii.Stosowanie Leflunomidu lub Nefopamu oraz Paracetamolu jednocześnie zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby.Stosowanie Metotreksatu oraz Paracetamolu równocześnie może powodować zmniejszenie wydalania metotreksatu z organizmu, oraz nasilenie jego działań niepożądanych, w szczególności toksycznego działania na wątrobę. Stosowanie Dapsonu oraz Paracetamolu jednocześnie zwiększa ryzyko toksycznego wpływu dapsonu na komórki krwi.Stosowanie Prymachiny lub Sulfasalazynę oraz Paracetamolu jednocześnie może zmniejszyć liczbę białych i czerwonych krwinek.Stosowanie Teryflunomidu oraz Paracetamolu jednocześnie znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń w pracy wątroby.Skutkiem jednoczesnego stosowania Diflunizalu z Paracetamolem może być nasilenie objawów niepożądanego działania paracetamolu.Stosowanie Klofarabiny i Paracetamolu w połączeniu może niekorzystnie wpływać na wątrobę.Interakcje z żywnościąAlkohol przyjmowany łącznie z paracetamolem może powodować niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia konsekwencje, zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby.Należy ograniczyć spożywanie czosnku w nadmiernej ilości w czasie stosowania paracetamolu, gdyż zwiększa to ryzyko uszkodzenia wątroby.Kofeina nasila działanie leku, co może być korzystnym efektem w przypadku gdy chcemy, aby lek zadziałał szybciej.Paracetamol Accord jest lekiem, którego substancja czynna należy do grupy leków przeciwbólowych. Jest stosowany w leczeniu łagodnego bólu i obniżaniu gorączki.Przeciwgorączkowe, przeciwbólowe.Przed rozpoczęciem stosowania leku Paracetamol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.Zachować ostrożność podczas stosowania paracetamolu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, lub ciężką niewydolnością wątroby (skala Childa i Pugha > 9).Należy zachować ostrożność z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (w tym zespół Gilberta), z ostrym zapaleniem wątroby.Konieczne zachowanie ostrożności przy jednoczesnym stosowaniu leków wpływających na czynność wątroby, z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.Kiedy pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu. Nigdy nie należy przyjmować więcej niż 2g paracetamolu na dobę.Jeśli pacjent choruje na niedokrwistość hemolityczną (nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych).Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą, u których występuje nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, ponieważ odnotowano przypadki niewielkiego skurczu oskrzeli po podaniu paracetamolu (reakcja krzyżowa).W przypadku odwodnienia lub długotrwałego niedożywienia.Podczas wysokiej gorączki, objawów wtórnego zakażenia lub utrzymywania się objawów przez ponad 3 dni należy zasięgnąć porady lekarza.Przyjmowanie leku w czasie ciąży nie wskazują, że istnieje niekorzystny wpływ na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu. Można przyjmować paracetamol w zalecanych dawkach w czasie ciąży (podczas ciąży nie należy stosować paracetamolu przez dłuższy czas, w połączeniu z innymi lekami lub w dużych dawkach).Paracetamol przenika do mleka matki, ale w ilościach nieistotnych klinicznie. Nie zgłaszano jakiegokolwiek działania niepożądanego u niemowląt karmionych piersią. Paracetamol można stosować u kobiet karmiących piersią w dawkach nie większych niż zalecane.W przypadku długotrwałego stosowania należy zachować ostrożność.Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.1 tabletka zawiera:substancję czynną: paracetamol 500mg,substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, żelatyna, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu staerynian.Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób):agranulocytoza (długotrwałe stosowanie), trombocytopenia, plamica małopłytkowa, leukopenia, niedokrwistość hemolityczna, zaburzenia płytek krwi, zaburzenia komórek macierzystych,nadwrażliwość (z wyłączeniem obrzęku naczynioruchowego),depresja, dezorientacja, omamy,drżenie, bóle głowy,zaburzenia widzenia,obrzęk,krwotok (NOS), ból brzucha (NOS), biegunka (NOS), nudności, wymioty,nieprawidłowa czynność wątroby, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka,świąd, wysypka, pocenie się, plamica, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka,zawroty głowy (z wyjątkiem zaburzeń równowagi), złe samopoczucie, gorączka, nadmierne uspokojenie, interakcje z lekami,przedawkowanie i zatrucia.Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób):pancytopenia,nadwrażliwość (obrzęk naczynioruchowy, trudności z oddychaniem, nadmierna potliwość, nudności, niedociśnienie, wstrząs, reakcja anafilaktyczna) wymagająca przerwania leczenia,hipoglikemia,skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na aspirynę i inne NLPZ,hepatotoksyczność,podanie 6 g paracetamolu może doprowadzić do uszkodzenia wątroby u dzieci: powyżej 140 mg/kg mc., większe dawki powodują nieodwracalną martwicę wątroby,zgłaszano występowanie ciężkich reakcji skórnych,jałowy ropomocz (mętny mocz) i objawy niepożądane ze strony nerek (ciężka niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, krwiomocz, bezmocz).Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):ostra uogólniona osutka krostkowa, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, choroby skóry wywołane lekami, zespół Stevensa-Johnsona.Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą.Jeśli pacjent jest w wieku poniżej 6 lat.Dorośli o masie ciała mniejszej niż 50 kg.Łagodna lub umiarkowana niewydolność wątroby, zespół Gilberta (rodzinna niehemolityczna żółtaczka).Długotrwałe niedożywienie lub odwodnienie.

Accord

psoriasis maść, tonik clean and clear, dermotan krem,

yyyyy