Drotafemme Forte, 80 mg, 20 tabletek powlekanych

5,15

Opis

Nazwa: Drotafemme Forte (Novia Forte)Postać: tabl.powl.Dawka: 0,08 gOpakowanie: 20 tabl.Skład:Każda tabletka powlekana zawiera 80 mg drotaweryny chlorowodorku (Drotaverini hydrochloridum) .Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna 87,6 mg; żółcień chinolinowa, lak 0,107 mg.Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.Wskazania:-Stany skurczowe mięśni gładkich, związane z chorobami dróg żółciowych:kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera;-stany skurczowe mięśni gładkich dróg moczowych:kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz.Jako leczenie wspomagające można stosować bezpiecznie i z pożądanym skutkiem:-w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego:chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym, wzdęciach jelit i zapaleniu trzustki;-w schorzeniach ginekologicznych: w bolesnym miesiączkowaniu.Przeciwwskazania:Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1.Ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca.Blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.Działania niepożądane:Częstość występowania działań niepożądanych przedstawiono zgodnie z następującą klasyfikacją:Bardzo często(  1/10);Często(  1/100 do < 1/10);Niezbyt często(  1/1 000 do < 1/100);Rzadko(  1/10 000 do < 1/1 000);Bardzo rzadko(< 1/10 000);Nieznana(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)Badania kliniczne wykazały, że stosowanie drotaweryny może wywoływać następujące objawy: Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko: reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, świąd). Zaburzenia układu nerwowego Rzadko: ból głowy, zawroty głowy, bezsenność.Zaburzenia serca Rzadko: kołatanie serca. Zaburzenia naczyniowe Rzadko: niedociśnienie tętnicze. Zaburzenia żołądka i jelit Rzadko: nudności, zaparcie.Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanychPo dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji i Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychAl. Jerozolimskie 181C, 02 – 222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309Interakcje:Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym podawaniu z lewodopą ze względu na zmniejszenie jej działania przeciwparkinsonowego oraz nasilenie drżeń i sztywności.Dawkowanie:Dawkowanie Dorośli Dawka dobowa: 120 do 240 mg, w 2 – 3 dawkach podzielonych. Dzieci i młodzież Nie przeprowadzono badań klinicznych z udziałem dzieci.W przypadku konieczności zastosowania produktu leczniczego Novia Forte u dzieci w wieku powyżej 12 lat: maksymalna dawka dobowa dla dzieci wynosi 160 mg, w 2 – 4 dawkach podzielonych.Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować produktu przez okres dłuższy niż 7 dni.Sposób podawaniaProdukt stosuje się doustnie.Środki ostrożności:Ze względu na zawartość laktozy produkt leczniczy może powodować dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego u pacjentów z nietolerancją laktozy.Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.Ze względu na zawartość żółcieni chinolinowej produkt może powodować reakcje alergiczne.Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedociśnieniem.Produkt należy stosować ostrożnie u dzieci, ponieważ nie przeprowadzono badań dotyczących działania drotaweryny w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.2).Należy zachować ostrożność podczas stosowania drotaweryny u kobiet w ciąży. Nie należy stosować drotaweryny w okresie porodu (patrz punkt 4.6).Prowadzenie pojazdów:W dawkach leczniczych drotaweryna podawana doustnie nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.Pacjentów należy poinformować, że w razie wystąpienia zawrotów głowy powinni unikać potencjalnie niebezpiecznych czynności, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługa maszyn.Przedawkowanie:Nie są znane przypadki przedawkowania drotaweryny.W badaniach klinicznych, przy znacznym, zamierzonym przedawkowaniu drotaweryny odnotowano pojedyncze przypadki zaburzenia rytmu serca i przewodzenia, włączając całkowity blok odnogi pęczka Hisa i zatrzymanie krążenia, które może prowadzić do zgonu.W razie wystąpienia przedawkowania należy dokładnie obserwować pacjenta i wdrożyć leczenie objawowe.Ciąża:CiążaZe względu na brak wystarczających badań produkt można stosować u pacjentek w okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko.Substancja czynna przechodzi przez łożysko.W badaniu klinicznym stwierdzono zwiększone ryzyko krwotoku poporodowego u pacjentek otrzymujących drotawerynę w trakcie porodu. Dlatego nie należy stosować drotaweryny w okresie porodu.Karmienie piersiąNie wiadomo, czy drotaweryna przenika do mleka kobiecego. Stosowanie drotaweryny w okresie karmienia piersią nie jest zalecane.

Sun-Farm

, , łyżeczka do zaskórników, , kosmetyczka dla mężczyzn, bielenda krem bb, , odżywka do brwi rossmann, , sun new med, szczotka suszarka

yyyyy